Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών «Βελτίωση Υδροληψίας των Οικισμών Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και Χόνδρου» Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (101 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (958,41 ΚB)
Τεχνική - Αρχείο pdf (202,40 ΚB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (691,41 ΚB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (166,43 ΚB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (114,97 ΚB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (483,90 ΚB)