Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες 4ο υποέργο Καθαρισμός Ρεμάτων του Δήμου Βιάννου Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (84 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (276 ΚB)