Διευκρινίσεις επί του Διαγωνισμού: "Προμήθεια Εξοπλισμού Τμήματος Ένταξης Σχολείου Άνω Βιάννου" Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Πληρ: Παναγιώτης Τσακμόπουλος
Δ/νση: Άνω Βιάννος
Τ.Κ.: 700 04
Τηλ: 2895340157
Fax: 2895340142

Άνω Βιάννος 15/01/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την
«Προμήθεια Εξοπλισμού Τμήματος Ένταξης Σχολείου Άνω Βιάννου»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/2012

Ο Δήμος Βιάννου σας γνωστοποιεί ότι κατόπιν δύο άγονων διαγωνισμών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τμήματος Ένταξης Σχολείου Άνω Βιάννου», στα ΠΑΚΕΤΑ Β', Γ' & Δ', που περιγράφονται στην 11/2012 Μελέτη του Δήμου Βιάννου, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2895340157, φαξ: 2895340142 και email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Εκ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ