Προκήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου Print

 

Ο Δήμαρχος Σταυρακάκης Μηνάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή οχημάτων μηχανημάτων προϋπολογισμού  181.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Κωδικός CPV: 50110000-9, 34300000-0, 034350000-5

 

Χρηματοδότηση:
Κ.Α.10/6263«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 12.800,00 €,
Κ.Α.10/6671.0001«Προμήθεια ελαστικών» με ποσό 3.000,00 €,
Κ.Α.20/6263«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 48.000,00 €,
Κ.Α.20/6264.0001«Επισκευή ερπυστριοφόρου μηχανήματος» με ποσό 6.500,00 €,
Κ.Α.20/6264.0002«Συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων»με ποσό 6.500,00€,
Κ.Α. 20/6671.0001«Προμήθεια ελαστικών» με ποσό 6.000,00 €,
Κ.Α. 25/6263«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 5.000,00 €,
Κ.Α. 25/6264«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 20.000,00€,
Κ.Α. 25/6672.0001 «Προμήθεια ελαστικών» με ποσό 2.000,00 €,
Κ.Α.30/6264.0001«Συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 54.000€,
Κ.Α. 30/6672.0001 «Προμήθεια ελαστικών» με ποσό 18.000,00 €

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη- Αρχείο pdf ( 248 KB)