Επαναπροκηρυξη Συνοπτικου Διαγωνισμου για το Έργο «Συντηρηση Επαρχιακου Δικτυου Περιφερειας Κρητης και Με Τ. Κα 2013επ40200001 - Υποεργο: Ασφαλτοστρωση Δρομου προς Παναγια Δετη Της Τ.Κ. Μιλλιαραδων» Print

 

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ40200001 - υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ. Μιλλιαράδων, με προϋπολογισμό 61.798,95 €.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 49.837,86 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΕΙΝΑΙ 45.000,00€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την 36/2019 μελέτη και με τους ίδιους όρους που αναφερόταν στην 51/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στις 29-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

 

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Αρχείο pdf (456 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (574 KB)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Αρχείο pdf (121 KB)
ΜΕΛΕΤΗ - Αρχείο pdf (561 KB)
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Αρχείο pdf (118 KB)