Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου από οικισμό Πεύκου έως οικισμό Κόρνια του Δήμου Βιάννου" Print

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου από οικισμό Πεύκου έως οικισμό Κόρνια του Δήμου Βιάννου", με εκτιμώμενη συνολική αξία 199.992,81 €.

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:  90107

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (135 KB)