Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ -Υποέργο(νέο): Επισκευή - αποκατάσταση δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αφρατίου Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (57,11 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (858,23 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (171,00 KB)