Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθειας Λεωφορείου (MINIBUS) Print

Πρόσκληση Συμμετοχής -Αρχείο pdf (60.13 KB)