Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔHMOY ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ " Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (62,41 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (385.07 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (321.15 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (314.63 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (80,27 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (78,04 KB)
Προσμέτρηση - Αρχείο pdf (75,48 KB)