Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου και αξιοποίηση αρδευτικού νερού στον Δήμο Βιάννου» Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληρ. Θεοδοσάκη Ζαχαρένια
Τηλ 2895340177- Φαξ 2895022860
Κινητό: 6944361368
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Άνω Βιάννος 15-05-2015

Ξεκινά η κατασκευή του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου και αξιοποίηση αρδευτικού νερού στον Δήμο Βιάννου προϋπολογισμού 116.000,00€», τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν οι Αντιδήμαρχοι Νικήτας Γιαμαλάκης και Γιώργος Ψυλλάκης, και η επιβλέπουσα μηχανικός Νίκη Μπουζουνιεράκη.

Με το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται ορθή αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση «Μέλιο» στο ∆.∆. Χόνδρου (συντ. κατά ΕΓΣΑ 87' Χ=626028, Υ=3876347), καθώς και η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού µμεταφοράς του νερού από την γεώτρηση στη θέση «Μέλιο» έως την υφιστάμενη ∆εξαµενή Άρδευσης, περίπου 900 µ ανατολικά της γεώτρησης.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωσή του ανάφερε:

Προχωρούμε στην αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης στην Θέση Μέλιο της Τ.Κ. Χόνδρου, με την χρήση της οποίας θα ενισχύσουμε το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής με 18 κυβικά νερό ανά ώρα. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίξει με ουσιαστικές παρεμβάσεις τον πρωτογενή τομέα.

Το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου και αξιοποίηση αρδευτικού νερού στον Δήμο Βιάννου προϋπολογισμού 116.000,00 €» χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος (Αλέξανδρος Μπαλτατζής) 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.