Καταγραφή Πολυτέκνων Οικογενειών του Δήμου Βιάννου Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 01-12-2014

Δελτίο Τύπου
Καταγραφή Πούτεκνων οικογενειών του Δήμου Βιάννου 

O Δήμος Βιάννου στα πλαίσια της συνεργασίας του, με το Σύλλογο Πολυτέκνων του Ν. Ηρακλείου, με σκοπό ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν την στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου, προχωράει στην καταγραφή τους, προκειμένου να ενημερώνονται κάθε φορά για τις δράσεις που τους αφορούν.

Για τα παραπάνω θα απευθύνονται στο γραφείου του Αντιδημάρχου κοινωνικής πολιτικής κου Ψυλλάκη Γιώργου . Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2895340150 και 6981445680