Διανομή Πορτοκαλιών στις Τρίτεκνες Οικογένειες του Δήμου Βιάννου Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 01-12-2014

Δελτίο Τύπου
«Διανομή πορτοκαλιών στις Τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Βιάννου»

O Δήμος Βιάννου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Ηρακλείου διαθέτει προς τις Τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου ποσότητες πορτοκαλιών.

Η παραλαβή θα γίνεται από τον Δήμο Βιάννου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όσοι τρίτεκνοι έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου . Για νέους δικαιούχους χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Αρμόδιος για την διανομή είναι ο Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής κος Ψυλλάκης Γιώργος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2895340150 και 6981445680