Πρόσληψη Υδρονομέων Print

Ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2014

Αρχείο pdf (72 KB)
Ανακοίνωση Πρόσληψη Υδρονομέων