Δράσεις Απασχόλησης στο Δήμο Βιάννου Print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία έγινε η ενημερωτική ημερίδα στο Δήμο Βιάννου για την παρουσίαση νέων προγραμμάτων για τις τοπικές δράσεις απασχόλησης. Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου και αφορούσε τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ που θα υλοποιηθούν άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η πράξη "ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ" αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελούμενων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από την διαδικασία επιλογής μέχρι την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

Έχει ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελούμενων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, για τη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Δίνει έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διερεύνηση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας


Δράσεις Απασχόλησης στο Δήμο Βιάννου