Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας Print
Αλληλεγγύη Κρήτης

Πληροφορίες για Δυνητικά Υποψήφιους Ανέργους / Αγρότες - Αρχείο pdf (365 ΚΒ)

Αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας (ΚΟΧ):

Προκήρυξη Θέσεων ΚΟΧ Ν. Ηρακλείου - Αρχείο pdf (1.4 MB)
Έγκριση Θέσεων ΚΟΧ Ν. Ηρακλείου - Αρχείο pdf (196 KB)
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων - Αρχείο pdf (150 KB)
Σημεία Αποστολής Αιτήσεων - ΕΛΤΑ - Αρχείο pdf (149 KB)
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτησης - Αρχείο pdf (292 KB)
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης - Αρχείο pdf (474 KB)
Αίτηση Υποψηφίου Ωφελούμενου - Αρχείο pdf (414 KB)
Αίτηση Υποψηφίου Ωφελούμενου - Αρχείο Word (1 MB)

Βοηθητικά Αρχεία:

Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Αρχείο pdf (378 KB)
Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Αρχείο pdf (386 KB)