Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Print


ΠΡΟΣ :

1) Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ,  Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

 

2) Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 28 – 09 – 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 :

 

1. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων» - Ακύρωση της 112 / 2020 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εγκριθεί εκ νέου η προμήθεια των απορριμματοφόρων καθότι διαπιστώθηκαν λάθη στους όρους της διακήρυξης και προκειμένου να μην καθυστερήσει η προμήθεια λόγω και του ότι τα απορριμματοφόρα που διαθέτει ο Δήμος είναι παλιά με συχνά προβλήματα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 99 KB)