Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Print
x

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Βιάννου στις 23 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης...

Αρχείο pdf (94 KB)
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ