Παράταση δηλώσεων Κτηματολογίου Print
Άνω Βιάννος 15/03/2019
Κύριε Υπουργέ,
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2019 ξεκίνησε και στον Δήμο Βιάννου η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου μια διαδικασία που είναι αναγκαία και χρήσιμη να ολοκληρωθεί με σωστό και ορθό τρόπο. Ήδη όμως έχουν υπάρξει σημαντικές δυσκολίες με αποτέλεσμα τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση του.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία προσέλευσης για την δήλωση των ιδιοκτησιών, προκύπτουν σημαντικές ς δυσκολίες και προβλήματα που με κυριότερα αυτά της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησιών, των στοιχείων κυριότητας, την γεωγραφικό εντοπισμό των ακινήτων, τον μεγάλο αριθμό των αγροτεμαχίων που διαθέτει έκαστος των ιδιοκτητών, έχουν ως αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα λήξης (10.04.2019) να μην είναι επαρκές για την εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δηλώσεων στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για το σύνολο των ιδιοκτησιών.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων κτηματογράφησης τουλάχιστον κατά ένα τρίμηνο από την αρχική ημερομηνία δηλαδή έως την 10 Ιουλίου 2019.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Βιάννου
Παύλος Μπαριτάκης