Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων Αποκατάσταση δημοτικού Σχολείου Αμιρών και επισκευή και συντήρηση του χώρου αναψυχής Εμπάρου Print
Άνω Βιάννος 11/09/2018
Ξεκινούν οι εργασίες που αφορούν τα έργα «Αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Αμιρών καθώς και της επισκευής και συντήρησης του χώρου αναψυχής Εμπάρου συνολικού προϋπολογισμού 95.000,00€, τις συμβάσεις για την υλοποίηση τους υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με την παρουσία των Αντιδημάρχων Νικήτα Γιαμαλάκη , Μανώλη Αγαπουλάκη, και του επιβλέποντα μηχανικού Γιώργου Παπαμαστοράκη με τους εκπρόσωπους των αναδόχων του έργου.
Με το έργα αυτό ο ∆ήµος Βιάννου θα προχωρήσει: στην επισκευή του ∆ηµοτικού κτιρίου Αµιρών (∆ηµοτικό Σχολείο). Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο κτίριο είναι: Καθαίρεση της υπάρχουσας στέγης, κατασκευή νέας κεραμοσκεπής µε όλες της απαραίτητες εργασίες, και νέα ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του κτιρίου για φωτισµό. Το έργο επισκευή και συντήρηση του χώρου αναψυχής Εμπάρου περιλαμβάνει την κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων µήκους 106,00 µµ, ύψους 1,00 µµ και πλάτους 0,50 µµ, µε αρµολόγηµα και εκσκαφές για την κατασκευή θεµελίου.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται, µε τον ΚΑ 2014ΕΠ50200012 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο Δήμαρχος Βιάννου δήλωσε σχετικά: «Με την στήριξη και την Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη προχωρούμε σε σημαντικές παρεμβάσεις στον Δήμο μας που αφορούν την αποκατάσταση της παλαιάς σκεπής του δημοτικού σχολείου Αμιρών, αλλά και την ανάδειξη με πέτρινο τοιχίο του χώρου αναψυχής στην Έμπαρο».