Χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών (P.O.S) Print
x
Την δυνατότητα πληρωμής όλων των λογαριασμών του Δήμου Βιάννου, μέσω των «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), έχουν πλέον οι συναλλασσόμενοι με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου,  σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 άρθρο 43.
Το σχετικό τερματικό εγκαταστάθηκε ήδη και τέθηκε σε λειτουργία για όσους επιθυμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας.