Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής Print

ΠΡΟΣ : 1) Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου , Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ , Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

2) Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την  23 – 06 – 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010:

  1. Ορισμός Δικηγόρου για το με αριθμ. 1.310 / 21-04-2020 κλητήριο θέσπισμα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχέιο pdf (86 ΚB)