Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής Print

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου:

  1. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ
  2. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 καλούνται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου να προσέλθουν την Δευτέρα 09-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Βιάννου προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Βιάννου για την σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Μηνάς Σταυρακάκης
Δήμαρχος Βιάννου
Σχετικά Αρχεία

 


Πρόσκληση - pdf (56 KB)