Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Print
x

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 22 -12-2017 Ώρα 11:30 π.μ. ...

Πρόσκληση-Αρχείο pdf (65,55 KB)