Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Print
x

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 Ώρα 11:30 π.μ

Πρόσκληση-Αρχείο pdf (77 KB)