Εκτέλεση Προϋπολογισμού ανά μήνα του έτους 2019 Print

Εκτέλεση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βιάννου

 

Σχετικά Αρχεία

01-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-2019 - pdf (346 KB)
02-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-2019 - pdf (366 KB)
03-ΜΑΡΤΙΟΣ-2019 - pdf (367 KB)
04-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-2019 - pdf (379 KB)
05-ΜΑΙΟΣ 2019-2019 - pdf (384 KB)
06-ΙΟΥΝΙΟΣ 20-2019 - pdf (391 KB)
07-IOYΛΙΟΣ-2019 - pdf (397 KB)
08-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-2019 - pdf (399 KB)
09-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-2019 - pdf (401 KB)
10-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ-2019 - pdf (402 KB)
11-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2019 - pdf (406 KB)
12-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-2019 - pdf (484 KB)