Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Print
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου

Προς:

  1. Το Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  3. Τους κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου την 04η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


  1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020
    Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προκειμένου να συνεχίσει η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ


Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (51 KB)