Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Print
x
A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ρόλος
1 Μπαριτάκης Παύλος
Δήμαρχος
Πρόεδρος
2 Γιαμαλάκης Νικήτας Αντιδήμαρχος Μέλος
3 Αγαπουλάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Μέλος