Πρόεδροι Κοινοτήτων Print
x
A/A Ονοματεπώνυμο Τοπικό Διαμέρισμα
1 Παπαδάκης Χριστόφορος Αγίου Βασιλείου
2 Λουλάκης Πολυχρόνης Άνω Βιάννου
3 Ηλιάκης Εμμανουήλ Αμιρών
4 Πετράκης Ιωάννης Αφρατίου
5 Πνευματικάκης Ιωάννης Βαχού
6 Περογιαννάκης Γεώργιος Εμπάρου
7 Αποστολάκη Μαριάνθη Καλαμίου
8 Μανδαλάκης Δημήτριος Κ. Βιάννου
9 Συγγελάκης Αλέξανδρος Κάτω Σύμης
10 Βασιλάκης Ιωάννης Κεφαλοβρυσίου
11 Μαργαριτάκης Κων/νος Μάρθας
12 Ψαράκης Ιωάννης Μιλλιαράδων
13 Μανουσάκης Εμμανουήλ Ξενιάκου
14 Προεστάκη Γλυκερία Πεύκου
15 Φανουράκης Εμμανουήλ Συκολόγου
16 Ψαρολογάκης Εμμανουήλ Χόνδρου