Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 – 2ο υποέργο «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Αμιρών» Εκτύπωση

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (69.12 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (738.04 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (171.00 KB)