Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Εμπάρου" Εκτύπωση

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (59.77 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (810.75 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.00 KB)