Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου Κρεβατά της Τ.Κ. Κεφαλοβρυσίου" Εκτύπωση

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (56.31 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (823.10 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.50 KB)