Περίληψη Επαναδιακήρυξης Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αδρανών Υλικών Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (101.78 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (56.58 ΜB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (155.03 KB)