Περιληπτική Επαναδιακήρυξη Δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (103.54 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (581.63 KB)
Προυπολογισμοί - Αρχείο pdf (338.29 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (20,82 KB)