Επαναπροκήρυξη Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας Εργασιών Εκτύπωση

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (46.67 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (476.67 KB)
Tιμολόγιο- Αρχείο pdf (154.12 KB)
Προμέτρηση- Αρχείο pdf (79.09 KB)
Υπολογισμός Γεώτρησης - Αρχείο pdf (107.88 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (108.44 KB)
Προυπολογισμός- Αρχείο pdf (79.09 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (169.25KB)