Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Διαγωνισμού του Έργου «Έργα Βελτίωσης - Ανάδειξης Προβολής Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στα Αμιρά (οικοδομικα)» Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (98 KB)
Διακήρυξη Δημοπρασίας - Αρχείο pdf (316 ΚB)