Διακήρυξη Δημοπρασίας Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β Δήμου Βιάννου 3o Υποέργο (Αποπεράτωση Στέγης) Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (57 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (1.164 ΚB)