Διακήρυξη: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες. 5ο Υποέργο: "Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος" Εκτύπωση

 

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (95,7 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (192 KB)