Διανομή Ακτινιδίων στις Τριτεκνες οικογένειες του Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

O Δήμος Βιάννου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Ηρακλείου θα διαθέσει προς τις τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου ποσότητες ακτινιδίων.

Η παραλαβή θα γίνεται από τον Δήμο Βιάννου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Αρμόδιος ο Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής κος Ψυλλάκης Γιώργος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2895340150 και 6981445680