Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού έτους 2014 Εκτύπωση

Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2014, συνοπτικά εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία:

Αρχείο pdf (72 KB)
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού