Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 Εκτύπωση

Φίλες και φίλοι συνδημότες,

Ο Δήμος Βιάννου εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την περίοδο 2011-2014.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης. Δηλαδή αφορά όχι μόνο έργα και δράσεις στην πόλη αλλά και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Α' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός), καλούνται οι δημότες και οι φορείς της Βιάννου να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό του Δήμου και να συνδράμουν, με την αποτύπωση των σκέψεων τους, στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

Το παρόν ερωτηματολόγιο όπως και η Ά Φάση του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατίθενται σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βιάννου για την περίοδο 2011-2014.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος
Παύλος Εμμ. Μπαριτάκης

Σχετικά Αρχεία

Ά Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βιάννου 2011-2014 - (Αρχείο pdf 1.7 MB)
Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης - (Αρχείο pdf 198 KB)
Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης - (Αρχείο doc 85 KB)