Ά Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βιάννου 2011-2014 Εκτύπωση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βιάννου και των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2011-2014 συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Σχετικά Αρχεία

Ά Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βιάννου 2011-2014 - (Αρχείο pdf 1.7 MB)
Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης - (Αρχείο pdf 198 KB)
Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης - (Αρχείο doc 85 KB)