Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εκτύπωση

Ψηφίστηκε με την 73 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2011.


Αρχείο pdf (54 KB)
Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011