Ανακοίνωση Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που πρόεκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή μας και την αποκατάσταση των συνεπειών που προκληθήκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 06.04.2019

 

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Λαμβάνοντας υπόψη: Την με αρ. 101/26.07.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από σεισμό στις 27.09.2021 για τις εξής, ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄.

 

 

Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση - Αρχείο Word (92 ΚB)
Ανακοίνωση - Αρχείο Pdf (316 KB)