Ανακοίνωση για αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη Εκτύπωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βιάννου, ενημερώνει τους Δημότες ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε Ηρακλείου είναι η 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες μόνιμα ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει την 6η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα.