Πρόσκληση για Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ :
  1. Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  2. Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 31 – 07 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 :
  1. Διόρθωση της 90 /2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19»
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εισηγηθεί εκ νέου η Οικονομική επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, με σχετική διόρθωση της 90 /2020 απόφασής της, λόγω λαθών στην εισήγηση για τους Κ.Α.Ε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (102 KB)