Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Β' Βάθμια Σχολική Επιτροπή Εκτύπωση

 

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου, λόγω της επείγουσας αναγκαιότητας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης και προμήθειας διαφόρων προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, που θα γίνει την Πέμπτη 19/12/2019 και ώρα 14:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου με θέματα:

 

 

  • θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  • θέμα 2ο: Ορισμός Νομίμου εκπροσώπου Διαχειριστή και εξουσιοδότηση αυτού για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βιάννου.
  • θέμα 3ο: Ορισμός Γραμματέα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου.
  • θέμα 4ο: Λειτουργία και διαχείριση λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Αγαπουλάκης Εμμανουήλ

 

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης- Αρχείο pdf (58 KB)