Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Α' Βάθμια Σχολική Επιτροπή Εκτύπωση

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου, λόγω της επείγουσας αναγκαιότητας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης και προμήθειας διαφόρων προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, που θα γίνει την Πέμπτη 19/12/2019 και ώρα 14:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου με θέματα:

 

  • θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  • θέμα 2ο: Ορισμός Νομίμου εκπροσώπου Διαχειριστή και εξουσιοδότηση αυτού για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βιάννου.
  • θέμα 3ο: Ορισμός Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου.
  • θέμα 4ο: Λειτουργία και διαχείριση λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Αγαπουλάκης Εμμανουήλ

 

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης- Αρχείο pdf (58 KB)