Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Εκτύπωση
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του Δήμου Βιάννου

Προς: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Αναγνωστάκη Γεώργιο
  2. Σταυρακάκη Μηνά
  3. Γρυλιωνάκη Αλέξανδρο
  4. Μπιτσακάκη Νίκη
  5. Μανδαλάκη Ιωάννη
  6. Γουρνιεζάκη Χρυσούλα
  7. Στυλιαρά Αικατερίνη
  8. Τσικνάκη Μαρία

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου στις  05 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου έτους 2019.

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - pdf (53 KB)