Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου

Προς:

 1. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη
 2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Τους κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως υπολόγου διαχειριστή των έργων του Π.Δ.Ε
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Λοιπά έξοδα δημοσιεύσεων»
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας - 1ο υποέργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 43 ΕΩΣ ΧΩΡΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ»
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Δαπάνες διοικητικής μέριμνας σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος»
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εκδηλώσεις ολοκαυτώματος έτους 2019»
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Συμμετοχή του Δήμου στο φεστιβάλ «ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Απολυμάνσεις χώρων Δημοτικού καταστήματος»
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια δεξαμενών νερού με εξοπλισμό για πυροπροστασία»
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για ενίσχυση των Κ.Α του προϋπολογισμού για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - pdf (112 KB)