Διανομή Προϊόντων ΤΕΒΑ Εκτύπωση
Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Βιάννου ανακοινώνεται ότι την  Τετάρτη 27/09/2017 θα γίνει η διανομή Προϊόντων των ωφελουμένων του προγράμματος ΤΕΒΑ.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τον την Αστυνομική τους Ταυτότητα καθώς και τον αριθμό ΑΜΚΑ.